Wanneer bent u mantelzorger:
U bent mantelzorger als u 'vrijwillig', in de zin van onbetaald voor uw partner, kind, naasten of buren zorgt. Wanneer u dit gemiddeld 8 uur per week doet voor ten minste 3 maanden, mag u zichzelf mantelzorger noemen.
Dit mantelzorgen doet u uit liefde, maar kan uiteindelijk ook te veel worden. Hiervoor mag u hulp vragen, zodat het voor u ook haalbaar blijft.

 

Werkwijze:
U neemt met mij contact op, hiervoor zijn verschillende manieren. Vul het contactformulier in, of neem telefonisch of via whatsapp contact op. In alle gevallen hebben wij vrijblijvend telefonisch contact, zodat u de situatie kunt toelichten waar u in zit als mantelzorger. Hierdoor kan ik een beeld krijgen wat de hulpvraag is en wat ik mogelijk voor u kan betekenen. In het gesprek maak ik de afweging of ik de juiste persoon ben om u verder te helpen. Als dat niet het geval is kan ik u mogelijk doorverwijzen.

 

Intakegesprek:
Na het telefoongesprek plannen we een intakegesprek. Dit gesprek duurt maximaal 1,5 uur. In het intakegesprek wil ik zoveel mogelijk informatie verzamelen die mij verder kan helpen om te bedenken hoe u ontlast kan worden. Tijdens het gesprek is er ruimte voor uitleg over de wet- en regelgeving en ook vragen stellen mag uiteraard tijdens dit gesprek. Van dit intakegesprek kan ik een kort verslag maken en met u delen, zodat we eventuele afspraken op papier hebben.

Met alle informatie die u mij heeft gegeven ga ik thuis aan de slag. Wat wilt u graag geregeld hebben en wat kan ik als mantelzorgmakelaar daarbij voor u betekenen? Zodra ik de mogelijkheden op een rijtje heb, neem ik contact met u op. We bekijken samen welke prioriteiten we stellen en wat ik kan gaan oppakken of wat u zelf kunt doen. Gedurende het hele proces houden we de lijntjes kort, zodat uw balans sneller terug gaat komen.