Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u betekenen?

 • Samen overzicht creëren, zodat u weet wat er allemaal geregeld moet worden.
 • Uitleg geven over de diverse zorgwetten en regelgeving binnen uw woonplaats.
 • Benodigde zorg en ondersteuning organiseren voor de zorgvrager en mantelzorger
 • Hulp bij diverse regeltaken zoals:
  • WLZ indicatie aanvragen
  • Meer zorg regelen voor in huis
  • Hulpmiddelen en woningaanpassingen aanvragen
  • Formulieren invullen
  • Contact opnemen met instanties, instellingen en gemeente
 • Uitleg geven over persoonsgebonden budget (PGB) en deze aanvragen en organiseren.
 • Financiële consequenties van zorg en ondersteuning uitleggen
 • Respijtzorg regelen, zoals dagbesteding, logeeropvang, inclusief vervoer
 • Gesprekspartner zijn bij instanties, instellingen en werkgever
 • Sociaal netwerk in kaart brengen
 • Informeren over de diverse woonmogelijkheden, thuis of buiten huis.
 • In contact brengen met andere professionals, wanneer dit nodig is.